‘Van knowhow naar do how’ methode van MyBit als winnaar van MKB !dee 2019

‘Van knowhow naar do how’ methode van MyBit als winnaar van MKB !dee 2019

In de IT markt stroomt een op de vier nieuwe medewerkers gemiddeld binnen twee jaar uit. Dit kan komen door een mismatch van sociale- en gedragsaspecten van werknemers en de doelen en wensen van het bedrijf waar ze werken. Om medewerkers beter en langer te binden heeft MyBit ‘Van knowhow naar do how’ ontwikkeld, een methodiek om nieuwe medewerkers en hun teams beter te matchen op persoonskenmerken, teamsamenstellingen en cultuuraspecten van het bedrijf.

Met deze methode werd MyBit eind 2019 een van de winnaars van MKB !dee, een initiatief waarbij ondernemers financieel ondersteund worden in het oplossen van belemmeringen. Ondernemers met innovatieve oplossingen om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren konden in 2019 een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning om te investeren in bijvoorbeeld scholing en ontwikkeling van personeel. MKB !dee: ‘De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.’ De ‘van knowhow naar do how’ methode van MyBit was een van de initiatieven die subsidie ontvingen.

Het komt best vaak voor: nieuwe werknemers die binnen een jaar of twee weer vertrekken omdat ze zich niet helemaal op hun plek voelen, of denken hun draai niet kunnen vinden in het bedrijf. Of ze hebben het idee niet aan de verwachtingen of cultuuraspecten van het bedrijf te voldoen. Maar dat hoeft helemaal het geval niet te zijn, en op het moment dat deze mensen vertrekken verdwijnt er ook veel kennis en kunde. MyBit heeft daarom een methode toegepast om vast te stellen of (nieuwe) werknemers passen bij het team, de werkomgeving die daarbij hoort en bij de collega’s waar ze mee te maken krijgen.

Marcel Flipse, MyBit: ‘Hiervoor maken we onder meer gebruik van het DISC-profiel van TTI. […] Dit is een veelgebruikt instrument om individueel gedrag te meten, en mensen en hun werkomgeving in kaart te brengen. Daarmee worden instromers aan teams toegevoegd die, los van kenniscompetenties, qua persoonlijk gedrag een zo goed mogelijke match hebben. Binnen de teams hebben we een ‘interne ambassadeur’ aangesteld die kennis heeft gemaakt met de methodiek met als doel deze in te zetten binnen het team.’

In de IT/ICT wordt het functioneren vaak beoordeeld op basis van inhoud, techniek en resultaat van opdrachten die worden uitgevoerd door de werknemer. Maar dit laat niet zien of iemand op sociaal en gedragsniveau binnen een team past. De ‘van knowhow naar do how’ methode speelt hierop in. De reacties zijn erg positief, en de uitstroom bij MyBit ligt dit jaar al een paar procent lager dan vorig jaar. Het lijkt dus direct resultaat te geven.

De deur staat open voor andere bedrijven die geïnteresseerd zijn in onze methode. ‘We krijgen enthousiaste reacties en de uitstroom is lager dan vorig jaar. Deze methode kan een inspiratie zijn voor anderen, maar ieder bedrijf moet daar zijn eigen route in kiezen: succes is niet kopieerbaar.’ Marcel Flipse, MyBit.

Lees meer op de website van MKB idee: https://mkbideenetwerk.nl/2019/11/20/methode-koppelt-soft-skills-aan-ict-teams/

Of ga bekijk alle winnaars op LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/mkbidee/