Digipolis

Digipolis

CASUS: Digipolis

Antwerpen en Gent doen voor hun ICT-diensten een beroep op Digipolis. Onder andere de stads- en politiediensten doen en beroep op de expertise van Digipolis ten aanzien van passende software producten en de bijhorende infrastructuur. De opdrachthoudende vereniging Digipolis werd in 2003 opgericht en is een verlenging van de Antwerpse en Gentse overheden met bevoegdheid op het vlak van ICT.

Vraag

Een van de speerpunten van Digipolis is het ontwikkelen van technologie in het kader van Smart City Antwerpen. De stad heeft de ambitie om een echte topspeler te worden onder de slimme steden en zelfs op Europees niveau de toon zetten. Onderdeel van deze ambitie is het slim benutten van de reeds beschikbare videobeelden van beveiligingscamera’s in de binnenstad van Antwerpen. Een groot aantal streams welke ingezet worden voor cameratoezicht bevatten relevante informatie voor bijvoorbeeld het managen van verkeersstromen, straatverlichting en parkeervoorzieningen. Digipolis stond voor de uitdaging om deze informatie vanuit de specifieke security-omgeving ter beschikking te stellen aan partijen welke uitvoering geven aan de verschillende Smart City-concepten.

Oplossing

MyBit heeft een oplossing gerealiseerd welke de beveiligde (interne) streams distribueert naar geselecteerde partijen voor beeldanalyses binnen het Smart City-project. De oplossing transformeert beveiligingsstreams naar een protocol dat bruikbaar is voor beeldanalyse en geschikt is om via reguliere netwerken te distribueren. Inmiddels worden de videobeelden door de oplossing van MyBit gedistribueerd naar o.a. Smart City-toepassingen van het onderzoekscentrum IMEC.

Website: Digipolis

Expertise: Smart City, Multi Media imaging, webapplicatie, Big data.