Caselex

Caselex

CASUS: Caselex

Partnerschap

Het partnerschap tussen Caselex en MyBit is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen twee partijen die uitblinken in hun eigen domein. Caselex als expert in juridische informatie op het gebied van mededinging en M&A en MyBit als expert in het ontsluiten van grote hoeveelheden data.

Vraag

Caselex was al een aantal jaren bezig met het samenbrengen, classificeren en beschrijven van informatie op het gebied mededing in de EU en daarbuiten. Inmiddels had zij hierin een behoorlijke hoeveelheid data opgebouwd. Deze data werd via een webapplicatie ontsloten voor klanten: professionals op het gebied van M&A. Echter, de manier waarop de informatie werd getoond was niet meer conform de eisen van vandaag de dag en deed geen recht aan de data die van hoge kwaliteit is. Daarnaast liet ook de user interface voor de redacteuren van Caselex sterk te wensen over. Begrijpelijkerwijs was Caselex opzoek naar een oplossing voor deze situatie.

Oplossing

Caselex en MyBit hebben daarop de handen ineengeslagen om een nieuw systeem te ontwikkelen. Dit alles met in het achterhoofd dat het nieuwe systeem duurzaam te onderhouden moet zijn en klaar is voor een flinke groei in zowel data als gebruikers.

Hiervoor is enerzijds een volledig nieuwe backend opgezet waarin de redacteuren van Caselex hun informatie veel sneller en gebruikersvriendelijker kunnen invoeren dan voorheen. Anderzijds is ook de frontend voor de klanten van Caselex hernieuwd en is de informatie via een volwaardige zoekmachine op een intelligente manier doorzoekbaar gemaakt. Op deze manier kunnen klanten veel sneller en meer informatie vinden dan voorheen.

Naast een herbouw van het systeem is ook het datamodel van Caselex aanzienlijk op de schop gegaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat het sluitstuk van de ontwikkeling een omvangrijke migratie is geweest waarbij de oude data werd geconverteerd naar de nieuwe datastructuur. Hiermee biedt de data nog meer waarde voor de klanten van Caselex.

Website: Caselex

Expertise: informatiesysteem, webapplicatie, Big data, UX-design.