NotuBiz

NotuBiz

CASUS: Notubiz

Partnerschap

Bij meer dan 250 gemeentes, provincies en waterschappen in Nederland en België faciliteert NotuBiz het vergaderproces. Het is dan ook de missie van NotuBiz om alle fases van het politieke besluitvormingsproces inzichtelijk te maken. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de software die NotuBiz aanbiedt.

Al sinds haar oprichting werkt MyBit onafgebroken als vaste software-ontwikkelaar van NotuBiz. Samen kijken zij voortdurend op welke manieren zij het politieke besluitvormingsproces beter in beeld kunnen brengen en het vergaderproces voor de betrokken te vereenvoudigen en te verbeteren. Innovatieve software speelt hierbij een belangrijke rol. Deze software moet daarbij enerzijds breed inzetbaar zijn, maar anderzijds ook op maat aangepast kunnen worden.

Oplossing

De jarenlange samenwerking heeft geleid tot een breed scala aan producten in verschillende software-disciplines, die door MyBit zijn ontwikkeld en worden onderhouden. Een kleine greep uit deze producten:

Kern van de NotuBiz-productportfolio vormt het raadsinformatiesysteem: een webapplicatie waar een groot deel van Nederlandse en Belgische gemeentes in werken. Met een dedicated team van ontwikkelaars zorgt MyBit ervoor dat dit systeem voortdurend verder wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Daarnaast is er een belangrijke plaats weggelegd voor werkzaamheden die ervoor zorgen dat het systeem up-to-date blijft wat betreft veiligheid en het voldoen aan relevante wetgeving (AVG, Archiefwet etc.).

Als uitbreiding op het raadsinformatiesysteem hebben NotuBiz en MyBit een mobiele applicatie voor papierloos vergaderen ontwikkeld. Voor veel lokale politici is deze applicatie onmisbaar geworden in hun dagelijkse werkzaamheden. Aanvankelijk beperkte zich dit tot een iOS-applicatie geschikt voor iPads en toen de markt hier om vroeg werd ook een Android-applicatie ontwikkeld. Anno 2018 is er ook een Windows-applicatie ontwikkeld waarmee de Bring Your Own Device-vraag van NotuBiz’ klanten wordt ingevuld. Al deze applicaties zijn native applicaties die via de afzonderlijke stores worden gedistribueerd.

Om het politieke besluitvormingsproces inzichtelijk te maken voor de burger biedt NotuBiz aan klanten ook de mogelijkheid om hun vergaderingen live te streamen en naderhand on demand terug te kijken. Dit alles uiteraard via het eigen raadsinformatiesysteem. Voor de opnames heeft MyBit een streaming-encoder ontwikkeld en er wordt een eigen streamingsplatform beheerd waarop tegelijkertijd meerdere uitzendingen en  een groot aantal kijkers gefaciliteerd kunnen worden. Voortdurend is men bezig om de dienstverlening te verbeteren met bijvoorbeeld streams in hogere kwaliteit (HD, 4K) en nieuwe diensten zoals live ondertiteling.

Website: NotuBiz

Expertise: informatiesysteem, webapplicatie, Mobile, Multi Media streaming.